Velkomen til Hedleberget på Voss – ein historisk plass me vil syne fram på fleire måter. Er du interessert i historia bak ein omfattande industri, er du kulturelt interessert, eller vil du vera med på aktivitetar?

Kontakt: post@hedlebergetvoss.no. FYLG OSS PÅ AKTIVITETSIDA og FACEBOOK.

Prosjektet er støtta gjennom eit treårleg LivOGLyst-program frå 2013-2015.

I den samanheng støttar også Voss Kommune opp. 

Liv og lyst
Med støtte frå Voss sparebank støttar oss