Benkedrivarar 1945

Benkdrivarar 45

 

1. rekkje frå venstre:
Nils Hårklau, Steffa Rørlien, Mons Lemme, Olav Kindem, Jakob Lid, Lars Repål, Peder Grøneng, Moses Hårklau, Eirik Fjose, Samuel Grøneng, Kristian Hårklau og Johannes Øvsthus.

2. rekkje frå venstre:
Sverre Næss, Håvard Traa, Samuel Rørvik, Eirik Hole, Anders Repål, Sjur Dugstad, Hermann Næss, Nils Hereid, Andreas Holsen, Olav Lid og Lars Songve.

3. rekkje frå venstre:
Sivert Næss, Olav Gjøstein, Anders Lemme, Anders Songve, Sigurd Vestrheim, Kristian Seltun, Knut Tøn, Knut K Rykke og Torstein Lid.

4. rekkje frå venstre:
Styrk Gjerme, Kåre Hårklau og Gunnar Øye.

Fotograf ukjent
Bilete er utlånt av Arne Næss