Hedlebergskarane på Fjose, Helleve, Norheim Lemme og Nedkvitnes berget.


Bilete er utlånt av Selmar Traa og er frå 1955.
Du kan laste ned bilete med namn her