Hedlebergskarane frå omkring 1900 og 1920

Til høgre i bilete med svart jakke og slips er benkedrivar Olav Norheim 1877-1909.
Det var og han som sto for bygginga av løypestrengen over Lønavatne til Saue.
Dei andre på bilete er ukjende. Truleg er dette Hedlebergsarbeidarane hans, han hadde mange i arbeid.
Tid: 1900
Foto: Joh. V. D. Fehr.  Utlånt av Kari Lemme


Lars S Songve og Hedlebergsarbeidarane hans. Lars Songve 1880-1946 ståande i midten, han var Benkedrivar frå 1916. Sitjande fremst Anders A  Lemme 1895-1962, dei andre er ukjende.
Tid: Omlag 1920.
Foto: Utlånt av Kari Lemme.

Bilete syner Songvesbenken, Lars Songve sitjande på den ferdig skanta skiferen.
Tid: Omlag 1920
Foto: Utlånt av Kari Lemme