Frå 60-årsjubileet til Voss Skiferbrud AS 1955

Bilete er utlånt av Selmar Traa, og han har funne namnet på alle personane på biletet.
Du kan laste ned bilete med namn her.