Opning av nyrestaurert kultursti

Ordførar Hans-Erik Ringkjøb føretek den offisielle opninga av kulturstien. Jon Olav Grevle og Ingmar Hårklau tek i mot.

 

Opning av den nyrestaurerte kulturstien

Informasjon

Tid søndag, 29 mai 2016