Open dag på Hedleberget

kl. 11.30 Demonstrasion av skiferarbeid, kløyving og skanting v/Jan Olav Grevle 

kl. 12.30 Guida historietur på del av kultursti inn til Songveshytta v/Ingmar Hårklau 

kl. 13.30 Kåseri om Myrkdalen "Skildringar frå ei tid som var" v/Brita Tveite 

  • Ope ved museet
  • Ope ved Sigurdbenken
  • Kultursti
  • Smed Kjell Tvilde, smedarbeid 
  • Seniosløyden, trearbeid
  • Jan Olav Grevle, skiferprodukt
  • diverse

Kafé ved fellesbrakka og Songveshytta

Parkering nedanfor fellesbrakka og ved bom.

Sjå elles facebook-sida vår.

Interessegruppa for Hedleberget 

Informasjon

Tid søndag, 05 september 2021
Slutt søndag, 05 september 2021